CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Duongquangfoods.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

5.1 Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại duongquangfoods.com , bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Đây là các thông tin mà duongquangfoods.com yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để duongquangfoods.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. duongquangfoods.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site duongquangfoods.com

5.2 Phạm vi sử dụng thông tin

duongquangfoods.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

5.3 Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tại Dương Quang.

5.4 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thương Mại Dương Quang

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1128 Nguyễn Khoái ,Lĩnh Nam Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại văn phòng: 0243.6446869

5.6 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên duongquangfoods.com được duongquangfoods.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của duongquangfoods.com Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, duongquangfoods.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của duongquangfoods.com

Ban quản trị duongquangfoods.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị duongquangfoods.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Trân trọng!